Boudoir art etsen & litho’s

Vanaf 1900 begon de rol van de vrouw te veranderen. Vrouwen wilden zich gaan ontwikkelen, werken en doelen bereiken die buiten het huishouden lagen. De jaren voor de eerste wereldoorlog waren welvarend en er kon van toenemende luxe worden genoten. Dankzij het sociale verleden van Parijs, werd deze wederom gezien als dé metropool waar men vol energie van het de nieuwe eeuw kon genieten. De gewijzigde houding van vrouwen, haar ‘lossere’ kledingsstijl – onder invloed van Chanel en Poirret – en het afnemen van zwaarwegende sociale gedragscodes, inspireerden kunstenaars als Louis Icart, Jean Hardy, Maurice Millière, William Ablet en anderen tot een ‘nieuwe’ kunstvorm: de Boudoir Art. Deze boudoir art had iets ‘ontdeugends’, was sexy zonder onthullend te zijn en plaatste vrouwen als muzes op een voetstuk. Doordat veel van deze kunstenaars via de Parijse vrouwenmagazines als ‘La Vie Parisienne’ bekend werden, steeg de populariteit van de Boudoir Art. De eerste wereldoorlog verklaart het stilvallen van producties van verschillende kunstenaars. Louis Icart werkte in die oorlogsjaren echter door als een bezetene. Daarna bleek de interesse in de Boudoir Art in Amerika groeiende en Icart kon meteen aan de vraag voldoen. Dat verklaart onder meer dat hij nu en toen als dé Boudoir Art kunstenaar werd gekenmerkt en ook dat er nog relatief veel werken van hem te vinden zijn. Dat wil niet zeggen dat kunstenaars als Hardy, Millière en Ablett onderdeden qua kwaliteit; zij deden alleen onder in kwantiteit. Ook kleinere namen als Jean Gilles, C. Herouard en Ferville wisten de vrouw in haar eigen omgeving prachtig af te beelden. Na de tweede wereldoorlog stagneerde de vraag naar Boudoir Art volledig, terwijl het de laatste 20 jaar weer opnieuw in de belangstelling is gekomen.

Aanbevolen literatuur:
‘The Etchings of Louis Icart’, S. Michael Schnessel e.a.
‘Louis Icart, The Complete Etchings’, Clifford P. Catania, William R. Holland & Nathan D. Isen.
‘Boudoir Art, the Celebration of Live’, Clifford P. Catania. 

Translate »